2017050621204286e.jpg コメツブツメクサ 2017 5 3 群生 2 大久保 9693